Mapa Stránek
Úvodní strana » Okolí » Wernerovo nábřeží

Wernerovo nábřeží

Cennou renesanční architekturou je dům čp.97 s obloučkovým štítem a malovaným pásem květinové výzdoby vytvořeným po roce 1538. Klasicistní fasády pocházejí z první třetiny minulého století. Zachovaná část Strúhy (Císařského náhonu) je jedním z posledních dokladů pozdně gotického vodního systému ve městě. Tento kanál existoval již před rokem 1501 a vedl z Chrudimky přes město dnešní Sukovou třídou do Labe.