Mapa Stránek
Úvodní strana » Okolí » Městská památková rezervace

Městská památková rezervace

Pardubice patří mezi města, jejichž historické jádro bylo prohlášeno památkovou reservaci. Představují typ residenčního panského města české pozdní gotiky a renesance, jehož stavební a umělecký rozvoj probíhal v první polovině 16. století. Do území rezervace patří historické jádro města, vymezené rozsahem původních hrad eb a areál zámku s obranným systémem valů a prostorem někdejších vodních příkopů.