Mapa Stránek
Úvodní strana » Partneři » M-Bet s.r.o.
Betonárna M-Bet zajištuje výrobu betonové směsi dle platné legislativy ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404 a technicko-kvalitativních podmínek. Společnost má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016. Efektivnost a vhodnost systému řízení je pravidelně prověřována auditem. Dokladem o plnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 je platný certifikát.

tisk partnera M-Bet s.r.o.tisk partnera M-Bet s.r.o. »