Ubytování Pardubice - Ubytovna Pardubice - Novinky Novinky Ubytování Pardubice - Ubytovna Pardubice http://www.pardubice-ubytovna.cz cs Nový ceník ubytování http://www.pardubice-ubytovna.cz/novinky/novy-cenik-ubytovani-v-pardubicich/ <p>Připravili jsme pro V&aacute;s nov&yacute; cen&iacute;k ubytov&aacute;n&iacute; v Pardubic&iacute;ch. Nov&yacute; cen&iacute;k si lze prohl&eacute;dnout v z&aacute;ložce Cen&iacute;k.<br /> Děkujeme a tě&scaron;&iacute;me se na Va&scaron;i n&aacute;v&scaron;těvu.&nbsp;</p> Ubytovna Pardubice Mon, 03 Jul 2017 09:13:37 GMT Monitorované parkoviště http://www.pardubice-ubytovna.cz/novinky/ubytovna-pardubice-monitorovane-parkoviste/ <p>Nově m&aacute;me parkovi&scaron;tě u ubytovny hl&iacute;dan&eacute; monitorovac&iacute;m syst&eacute;mem.</p> Ubytovna Pardubice Tue, 17 Jan 2017 16:03:42 GMT Ubytování na 68. Zlatou přilbu http://www.pardubice-ubytovna.cz/novinky/ubytovani-pardubice-zlata-prilba/ <p>Letos se jede jubilejn&iacute; 68. Zlat&aacute; přilba. Pokud hled&aacute;te ubytov&aacute;n&iacute;, nev&aacute;hejte a zavolejte. Kapacita voln&yacute;ch m&iacute;st je již nyn&iacute; t&eacute;měř vyčerpan&aacute;.</p> Ubytovna Pardubice Mon, 29 Aug 2016 10:30:18 GMT Rychlost internetu http://www.pardubice-ubytovna.cz/novinky/ubytovani-pardubice-rychlost-internetu/ <p>Nab&iacute;z&iacute;me vysokorychlostn&iacute; připojen&iacute; k internetu v&scaron;em hostům na ubytovně a to ZDARMA. Rychlost je dostačuj&iacute;c&iacute; pro plynul&eacute; sledov&aacute;n&iacute; internetov&yacute;ch vide&iacute; a prohl&iacute;žen&iacute; webov&yacute;ch str&aacute;nek.</p> Ubytovna Pardubice Wed, 20 Jan 2016 17:47:06 GMT 11 TV programů http://www.pardubice-ubytovna.cz/novinky/ubytovani-pardubice-11-tv-programu/ <p>V&scaron;em hostům na&scaron;&iacute; ubytovny nab&iacute;z&iacute;me ke sledov&aacute;n&iacute; 11 televizn&iacute;ch programů.</p> Ubytovna Pardubice Wed, 20 Jan 2016 17:40:50 GMT Ideální ubytování pro "Zlatou přilbu a Velkou Pardubickou" http://www.pardubice-ubytovna.cz/novinky/ubytovani-pardubice-idealni-ubytovani/ <p>Na&scaron;e ubytov&aacute;n&iacute; se nach&aacute;z&iacute; v ide&aacute;ln&iacute; lokalitě pro ubytov&aacute;n&iacute; z&aacute;jemců o motocyklov&eacute; z&aacute;vody Zlat&aacute; přilba a pro dostihov&eacute; z&aacute;vody Velk&aacute; Pardubick&aacute;.</p> Ubytovna Pardubice Wed, 20 Jan 2016 17:37:20 GMT Ubytovna úrovně penzionu http://www.pardubice-ubytovna.cz/novinky/ubytovani-pardubice-urovne-penzionu/ <p>Na&scaron;e ubytovna v Pardubic&iacute;ch nab&iacute;z&iacute; ubytov&aacute;n&iacute; &uacute;rovně penzionu. Za ceny bezkonkurenčně nejlevněj&scaron;&iacute; v cel&yacute;ch Pardubic&iacute;ch.</p> Ubytovna Pardubice Wed, 20 Jan 2016 17:33:31 GMT Hostinec 50m - Na špici http://www.pardubice-ubytovna.cz/novinky/ubytovna-pardubice-hospoda/ <p>Dovolujeme si V&aacute;s informovat, že již 50 metrů od ubytovny je hospoda &quot;Na &scaron;pici&quot;.</p> Ubytovna Pardubice Wed, 20 Jan 2016 17:25:49 GMT Ubytovna Pardubice Internet http://www.pardubice-ubytovna.cz/novinky/ubytovna-pardubice-internet/ <p>Do bytov&yacute;ch jednotek je přivedeno vysokorychlostn&iacute; připojen&iacute; k internetu.</p> Ubytovna Pardubice Mon, 27 Apr 2015 08:34:19 GMT Nová fotogalerie kuchyně http://www.pardubice-ubytovna.cz/novinky/fotografie-ubytovna-pardubice-kuchyne/ <p>Do sekce fotogalerie jsme přidali fotogalerii s p&aacute;r fotkama kuchyňsk&yacute;ch linek. Douf&aacute;me, že se V&aacute;m budou l&iacute;bit.</p> Ubytovna Pardubice Mon, 20 Apr 2015 11:17:50 GMT